• foglalkozás-egészségügyi alapellátás – díjazása ajánlat alapján a tevékenységi kör, és a létszám függvényében
 • foglakozás-egészségügyi szakellátás

 

Foglalkozás-egészségügyi ALAPSZOLGÁLTATÁSUNK keretében a következőket nyújtjuk Önnek és cégének

 • Előzetes, időszakos és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
 • Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről.
 • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása.
 • A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata.
 • Szaktanácsadás a kockázatértékeléshez.
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
 • Munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás.
 • Számítógépes munkahelyek véleményezése.
 • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
 • Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • Egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról.
 • Jogszabályváltozások követése és a munkáltató tájékoztatása.

A fentieken kívül minden olyan szolgáltatást biztosítunk, amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások körébe sorolnak.

Extra szolgáltatásként külön díjazás ellenében vállaljuk szűrővizsgálatok, egészség felmérő vizsgálatok végzését.

A törvényben előírtak szerint az egyes kategóriákba a következő munkavállalók tartoznak:

„A” kategória

 • A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az “A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
 • A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók.

„B” kategória

 • Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nem fém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása.
 • Azok, akik a “B” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50 %-át.

“C” kategória

 • Az “A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei,
 • Valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a “C” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

“D” kategória

 • A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók.
 • “A”, “B” és “C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.